Reports of the demise of this Web site are greatly exaggerated! We at sheldonbrown.com thank Harris Cyclery for its support over the years. Harris Cyclery has closed, but we keep going. Keep visiting the site for new and updated articles, and news about possible new affilations.


Kľuky
Translations of this article:
English US FlagGerman German flag
find us on FB
Sheldon Brown photo
podľa Sheldon "Cranky" Brown
Spoke Divider

Dĺžka kľúk

Rôzni cyklisti majú rôznu dĺžku nôh. Zdá sa preto, že dĺžka kľúk by mala byť proporcionálna ku dĺžke nôh, takže dlhonohí cyklisti by mali mať dlhé kľuky a krátkonohí zase krátke kľuky, napriek tomu 99.9% dospelých cyklistov používa kľuky dlhé medzi 165 - 175 mm. Žeby sa jednalo o sprisahanie výrobcov s cieľom všetkých donútiť jazdiť rovnakú dĺžku kľúk bez ohľadu na ich potreby?

Toto je bežný omyl. „Pákový účinok“ pohonu bicykla, tiež známy ako "gain ratio (pomer výkonu" záleží od dĺžky kľúk, priemeru kolies a veľkosti prevodníkov ako aj zadných pastorkov.

Áno, ak nasadíte dlhšie kľuky bez zmeny ostatných “premenných“, dostanete väčší "pákový účinok", čo je iba iné vyjadrenie pre efektívnejší prevodový stupeň... ale na bicykli s viackolečkom môžete prehadzovať rýchlosti ako sa vám zapáči!

A tu je pes zakopaný!: za predpokladu adekvátneho radenia vzhľadom na prekonávaný terén, nemá dĺžka kľúk žiadny vplyv na “pákový účinok“, závisí od nej iba rozsah pohybu kolien a bedrových kĺbov.

Pridlhé kľuky spôsobujú nadmerné ohýbanie kolien, čo môže viesť ku zraneniam v kolene pokiaľ sa noha v kolene ohýba viac ako zvyčajne.

Poučil som sa o tom vlastnou chybou, keď som kúpil horský bicykel, na ktorom boli namontované 180mm kľuky. Zistil som, že zakaždým ako som jazdil ten bicykel, boleli ma kolená.

Na druhej strane sa zdá, že neexistuje nepriaznivý efekt pri použití kratších kľúk.

V poslednom čase som s tým trochu experimentoval. Na mojej “fixke“ (pozn. prekl.: fixka = bicykel, ktorý využíva na pohon jeden “fixovaný“ pevný prevod) používam bežne 165mm kľuky so 42z prevodníkom a 15z pastorkom na 700C alebo 27“ palcových kolesách. Toto dáva gain ratio (pomer výkonu) 5,8.

Môj posledný experiment prebieha na plastovom Trek ráme, ktorý som dostal výmenou. Mal som jedny 150mm TA kľuky, ktoré boli pôvodne na Cinelli BMXke mojich detí, ktoré som nasadil na ten Trek. Jazdím teraz prevody 45z/17z, čo dáva pomer výkonu 5,9, teda iba o trošku viac.

Keď som sa po prvýkrát posadil na bicykel, potom, čo som používal dlhšie kľuky, mal som zpočiatku trošku smiešny pocit, ale po prejdení krátkej vzdialenosti to bolo do pohody. Dostatočná rýchlosť, ako aj v stúpaní je to ok. Pre danú rýchlosť je frekvencia šliapania RPM väčšia (aj keď rýchlosť pedálovania je tá istá) ale krátke kľuky umožňujú omnoho rýchlejšie pedálovanie než by som to robil normálne.

Po prejdení pár míľ na tomto bicykli, keď som zase nasadol na bike s "normálnymi" kľukami, zdali sa mi spočiatku zase tieto trošku dlhé, po čase som si však znovu na ne zvykol.

Myslím, že ľudia sú niekedy príliš posadnutý dĺžkou kľúk. Koniec koncov, všetci používame tie isté schody, či už máme krátke, alebo dlhé nohy. Ľuďom s kratšími nohami sa aklimatizujú kĺby na väčší ohyb v kolene, a sú schopní používať aj proporčne dlhšie kľuky používané vyššími ľuďmi.

Kombinácia rôznych dĺžok

Jazdci s jednou nohou kratšou ako tou druhou používajú na kompenzáciu dĺžky kratšiu kľuku na strane kratšej nohy. Avšak ja to neodporúčam.

Keď je jedna noha kratšia ako druhá, zvyčajne býva aj slabšia ako tá dlhšia. Čiže ak kratšia kľuka má menší pomer výkonu, predpokladá to vynaloženie väčšej sily kratšou – slabšou nohou.

Lepším riešením problému s rôznou dĺžkou nôh je použitie hrubšej podrážky na topánke, alebo použitie dlhších šróbov a podložiek medzi kuframi a podrážkou topánky, alebo inštalácia pedálu pomocou nejakého medzikusu.

V niektorých prípadoch pomáha zámerne “zošikmená“ inštalácia sedadla.

Kľuky pre tandemy

Každý tandemový tím musí dospieť v otázke kadencie ku zhode. Cvykom a trpezlivosťou sa k tomu dokáže dopracovať každý pár aj na štandardnom tandeme. Niektoré tímy, najmä tie, ktorých dĺžka nôh a jazdný štýl nie sú dostatočne zosúladené, môžu profitovať z použitia rôznych dĺžok kľúk pre kapitána a kuriča.

V zásade pre ktoréhokoľvek jazdca platí, že čím sú kľuky kratšie, tým ľahšie sa dosahuje väčšia kadencia. Ak jazdec, ktorý preferuje vyššiu kadenciu šliapania dostane dlhšie kľuky, počase sa jeho kadencia spomalí. Ak jazdec preferujúci nižšiu kadenciu prejde na kratšie kľuky, bude sa mu ľahšie pedálovať vyššou frekvenciou. Najpoužívanejšou dĺžkou kľuk je 170mm. Je to najčastejšie základná výbava tandemov. Ak zistíte, že máte problémy so zosúladením kadencie v páre, inštalujte 175mm kľuky pre jazdca, ktorý chce šliapať vyššou frekvenciou. Ak toto nebude dostatočná pomoc, dajte 165mm kľuky jazdcovi, ktorý má problém s rýchlym šlapaním.

POZNÁMKA: zmena dĺžky kľúk primárne nevedie ku zmene kadencie, obaja jazdci budú stále šliapať rovnakou kadenciou, ale dlhé kľuky budú nútiť “rýchlošľapa“ trochu spomaliť a kratšie kľuky uľahčia “šuchtáčovi“ dorovnať frekvenciu šliapania.

Linky ku dĺžke kľúk (v angličtine):

Rozpon kľúk ("Q Factor")

Rpzpon, alebo"Q factor" kľúk je horizontálna šírka kľúk, meraná medzi miestami kde sa upínajú pedále. Čím je rozpon väčší, tým ďalej “od seba“ budú vaše chodidlá. V zásade je považované za vhodné, aby bol rozpon relatívne malý. Sú k tomu tri dôvody:

Staršie bicykle boli zvyčajne konštruované tak, aby bol rozpon kľúk minimalizovaný, ale začiatkom neskorých 70tych rokov nastúpil trend zväčšovania rozponu z rôznych dôvodov:

Profil kľúk

Väčšina starších kľúk je formovaná tak, že sú v podstate pararelné s osou bicykla. Začiatkom 80tych rokov sledujeme snahu o “low profile“ (s nízkym profilom) kľuky. Pri “low profile“ kľukách ostávajú konce ramien kľúk na tom istom mieste, ale kratšia je oska – ramená tak vychádzajú od stredového zloženia smerom ku pedálom pod uhlom.

“Low profile“ kľuky ušetria trochu na váhe a sú potenciálne tuhšie. Takýto dizajn je ozajstnou výhodou pre jazdcov s “kačacím“ štýlom (prsty smerujú von) pedálovania, pretože nedochádza k interferencii päty a ramena kľuky.

Niektorí ľudia nie sú spokojní s “low profile“ kľukami, pretože ich dizajn vinia zo širokého rozponu pozorovateľného na novších kľukách, ale to nie je presná analýza. Široký rozpon bol skôr, kvôli dôvodom spomínaným vyššie. Ako „blesk z čistého neba“ sa potom javí, že kľuky so širším rozponom potom dovoľujú práve preto použitie na rámoch so štandardnými rozmermi.

 

Lehokolo

Z dôvodov, ktoré nie sú celkom jasné, mnoho cyklistov na lehokole profitujú z použitia kratších kľúk ako zvyčajne. Niektorí ľudia, ktorí nemajú problémy na klasických vzpriamených bicykloch zistia, že ich bolia kolená na lehokole. Kratšie kľuky toto často zmiernia, aj keď nie je jasné, či práve dĺžka kľúk je príčinou týchto problémov.

Jedna teória hovorí, že bolesti kolien majú príčinu v silovom šliapaní – ťahaní na príliš ťažkom prevodovom stupni. Pri vzpriamenom bicykli, ak ťaháte silovo, vydvihuje vás to zo sedadla a viete, že máte zvolený príliž ťažký prevod. Pri lehokole vás to vtláča do sedadla, čiže nemusí byť také ľahké posúdiť ako ťažko šliapete, takže si zaťažujete kolená tlačením do pedálov bez toho, aby ste si to uvedomovali.

Spoke Divider

Articles by Sheldon Brown and Others


Reports of the demise of this Web site are greatly exaggerated! We at sheldonbrown.com thank Harris Cyclery for its support over the years. Harris Cyclery has closed, but we keep going. Keep visiting the site for new and updated articles, and news about possible new affilations.

Copyright © 1997, 2007 Sheldon Brown

Harris Cyclery Home Page

If you would like to make a link or bookmark to this page, the URL is:
https://www.sheldonbrown.com/cables-slovak.html

Last Updated: by Harriet Fell