tova-winterfest

8 1/2 x 11 inches © 2002 Tova Brown